ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Szolgáltató adatai

 

Neve: TÓ HOTEL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: TÓ HOTEL Kft.

Székhelye: 1185 Budapest, Rimaszombat utca 11.

Szálloda címe: 2653 Bánk, Petőfi utca 73.

Cégjegyzékszáma: 01-09-865933

Adószáma: 13645089-2-43

 

 1. Általános szabályok

 

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

 

 1. Szerződő fél

 

3.1. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek.)

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

 

4.1. A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A szobák értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik. A foglalásokat azok beérkezési sorrendjében fogadja el és igazolja vissza a Szolgáltató.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának  és kizárólag a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

 

 

 1. Lemondási feltételek

 

5.1.   A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szálloda felé az érkezés előtti 14. napig.

Fizetendő lemondási díj:

 • érkezés előtt 14-8 nappal a foglalás értékének 25%-a,
 • érkezés előtt 7-3 nappal a foglalás értékének 50%-a,
 • érkezés előtt 2-0 nappal a foglalás értékének 100%-a fizetendő.

 

5.2.   Foglaló:

100% foglalót kérünk az alábbi esetekben:

 • 3 éjszakát meghaladó foglalás esetén,
 • 200.000 Ft-ot meghaladó foglalás esetén.

 

100% foglalót kérünk az alábbi esetekben:

 • kiemelt ünnepi időszakokban.

 

 

A foglaló befizetése után kötbérmentes lemondás nem lehetséges.

 • Lemondási feltételek foglaló fizetése esetén:
 • érkezés előtt több, mint 15 nappal a foglaló értékének 100%-áról keretösszeges utalványt állítunk ki,
 • érkezés előtt 14-8 nappal a foglaló értékének 75%-áról keretösszeges utalványt állítunk ki,
 • érkezés előtt 7-3 nappal a foglaló értékének 50%-áról keretösszeges utalványt állítunk ki,
 • érkezés előtt 2-0 nappal a foglaló értékéből nem térítünk vissza

 A foglaló befizetése után kötbérmentes lemondás nem lehetséges.

5.3. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége  megszűnik.

5.4. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 14:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 11:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik

5.5. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 

 1. Árak

 

6.1. A szálloda szobaárai a szálloda recepcióján, szálloda honlapján kerülnek kifüggesztésre, valamint azokról külön kérésre a recepción is felvilágosítás kapható (telefonon, személyesen).

Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, wellness, szálloda honlapja) állnak rendelkezésre.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, jogszabály által meghatározott mértékét. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA), jogszabály módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés nélkül, áthárítsa a Szerződő félre a Vendégre.

6.4. A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

6.5 A szállásdíjat (100%)  legkésőbb az érkezés napján meg kell fizetni. 

6.6. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.towellnesshotel.hu internetes oldalon kerülnek meghirdetésre.

 

 1. Családi kedvezmények

 

7.1. A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel (0-12 éves korig) érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértéke a szálloda honlapján kerül meghirdetésre.

7.2.  A kedvezmények kizárólag a szülőkkel (nagyszülőkkel) együtt utazó gyermekekre érvényesek, a szülőkkel egy szobában alváskor. Diákcsoportokra nem vonatkoznak.

 

 1. Fizetés módja, garancia

 

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:

 1. a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
 2. b) kérheti előleg megfizetését a díj egy részére vagy annak teljes összegére

8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben az  MNB a Vendég érkezési napján érvényes hivatalos deviza árfolyamán történik.

 1. b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, utazási csekk, továbbá külön szerződés alapján, kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

8.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

8.5 Szolgáltató a vendég a szálloda vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli vagy a vendég kifizetheti a vendéglátó egységben készpénzben.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

9.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11.00 óráig köteles elhagyni (Check out). 11:00 óra után szobahosszabbítási díjat számolunk fel. Szállodánkban lehetőség van arra, hogy az elutazás napján tovább maradjon, mint reggel 10:00 óra – ez foglaltságunk függvényében előre egyeztetett módon a recepción kérhető külön díjfizetés ellenében (late check out – késői távozás).

9.2. A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba és Apartmanház elfoglalása előtt igazolni köteles. A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a Vendég a Tó Wellness Hotel Általános Szerződési Feltételeit valamint a területi házirendeket (wellness, étterem, játszószoba) elfogadja, és azokat köteles betartani.

 

Recepció nyitvatartása: 07:00-22:00-ig.

 

9.3 A szálloda fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.

9.4  Parkolás : A szálloda utcai parkolója ingyenes. A Szolgáltató parkolójában lévő gépjárműben hagyott értéktárgyakért, a gépkocsiban keletkezett károkért felelőséget nem vállal.

 

 1. Háziállatok

 

A Szolgáltató szálláshelyére a szállodai szobákba higiéniai okokból háziállat nem vihető be, az Apartmanházakba a Vendég felügyeletével kutya tartható – a Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

 

 

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 

 1. a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket,
 2. b) a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
 3. c) a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik.
 4. d) a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
 5. e) a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát.
 6. f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

 

11.2. A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

 

 1. Elhelyezési garancia

 

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2. A Szolgáltató köteles:

 1. a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
 2. b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosít a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
 3. c) ingyenes transzfert biztosít a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel nem élhet.

 

 1. A vendég betegsége, halála

 

13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a Szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.

13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről, az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében. Amennyiben a szolgáltatást a Szerződő előre kifizette a vendég elhalálozását a szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

 

 1. A Szerződő fél jogai

 

14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

 1. A Szerződő fél kötelezettségei

 

15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott módon és időpontig a Szolgáltató részére kiegyenlíteni.

15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

15.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe, szobákba és a teraszokra sem.

15.4. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében

a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szállodaszobáiban, éttermében, közösségi területein a magyar jogszabályok értelmében dohányozni a dohányzásra kijelölt helyen kívül tilos! A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a

jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

15.5. A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szálloda közös használatú

területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

15.6. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek

elmulasztása, illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató

jogosult az adott kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor

köteles megfizetni. A szobakártyákat a Vendég az elutazásának napján 10 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A szobakártya ezen időpontot követően –kivéve, ha a Vendég a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról – érvényességét veszti.

 

 1. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

 

16.1. A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

16.2. A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

 

 1. A Szolgáltató jogai

 

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

 • a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint teljesíteni
 • a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

 

 

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

 

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

19.3.A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.5. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

19.6. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a Vendéget terheli. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.

19.7. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.

19.8 A szolgáltató felelőssége  nem terjed ki a honlapon és egyéb más internetes felületen történő elírásokért, minden esetben a kiküldött ajánlat az irányadó.

 

 1. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

 

 1. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

23. Bármilyen vitás kérdés esetében a válaszadási határidő 90 nap.

2018.05.23.
Bezárás

A webhely a nagyobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A webhely használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. Bővebb információ